Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2040 3fbe 500
Reposted byseaweedwwojtl
1226 6b67 500
6449 b447 500
Reposted bysweetheart sweetheart
5521 806f 500
2901 924d 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viatantalum tantalum
2361 4b4b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viatantalum tantalum
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viafallintotime fallintotime
1643 c7a4 500
Reposted from009 009 viashakeme shakeme
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viafallintotime fallintotime
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajasnaa jasnaa
1506 cc5a 500

peliculasynadamas:

Lolita (1962), Stanley Kubrick

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaolalaa olalaa
6693 28a9 500

alexander-burton:

Some instagram pics from the rainforest house in Madrid’s Botanic Garden

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaolalaa olalaa
Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2019 c822
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl