Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4675 707a 500
Reposted fromsarazation sarazation viaolalaa olalaa
2530 4ab4 500
8396 807c 500
4206 fb38 500
Reposted bysowingseasonpurplecornflowersseaweed
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viaendlesslove16 endlesslove16
Czy jest jakąkolwiek sztuką być odważnym, jeżeli nie odczuwa się lęku?
— Pamiętniki Tatusia Muminka- Tove Jansson
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viashakeme shakeme
9752 7b38 500
Reposted byimperiumromanum imperiumromanum
2040 3fbe 500
Reposted byseaweedwwojtltantalum
6449 b447 500
Reposted bysweetheart sweetheart
2901 924d 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viatantalum tantalum
2361 4b4b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viatantalum tantalum
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viafallintotime fallintotime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl